Nhận 10% Đăng ký ngay nhận ưu đãi cho các khóa học tháng 3-4

Tag

tiếng anh miễn phí

5 Words a day (Week 6)

DATE : 05/05/2023

COMMENTS : No Comments

Tham gia khóa học tiếng Anh miễn phí với Đăng nhật edu và giúp con bạn nâng cao từ vựng với 5 từ mỗi ngày.

READ MORE

Các cụm từ ăn điểm trong IELTS Speaking giúp bạn đạt điểm cao

DATE : 23/03/2023

COMMENTS : No Comments

Mẫu câu và cụm từ thường được sử dụng để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS speaking

READ MORE